Beste Klanten,

Als portaalsite doet Eventonline veel meer dan alleen zorgen om traffic te generen naar uw product.
Er zijn zeer veel randactiviteiten waar u gratis gebruik van kan maken.  Stuur daarom steeds uw redactionele artikels naar onze redactie!
Wij posten deze gratis op onze site: http://www.eventonline.be/nl-9211-eventonline-nieuws.html

Wat is er nieuw, sinds kort zijn we beschikbaar in 3 talen, en binnen enkele weken zal ook de Duitse versie volledig klaar zijn!
Indien uw pagina nog niet vertaald is gelieve dan de teksten door te sturen wij laden deze dan gratis op in het Duits, Frans en Engels.
Mocht u niet over een tekst beschikken kan u steeds beroep doen op ons vertaalbureau.

Ook kunnen we een film plaatsen op uw pagina: http://www.eventonline.be/nl-15132-9364-25896-eventlocaties-brussel-prachtige-feestlocatie-in-brussel--kinepolis-brussel.html 
Indien u beschikt over een film kan u altijd het bronbestand doorsturen.  Wij laden deze gratis op.

Tenslotte willen wij u nog even meegeven dat wij zeer actief bezig zijn op social media, volgt u ons al?
Zo kan u zien hoe wij ermee bezig zijn maar u wordt tegelijk er aan herinnerd om ook misschien zaken aan ons door te geven.
www.facebook.com/Eventonline   https://twitter.com/Eventonline_be 

 

 

Dear Customers,

Eventonline as a portal site does much more than just generate traffic to your product.
There are many peripheral activities which you can use for free.  Send therefore your editorials to our editor!
We post these for free on our site: http://www.eventonline.be/nl-9211-eventonline-nieuws.html

What's new, recently we are available in 3 languages , and within a few weeks, the German version is completely finished!
If your pages are not been translated yet please forward the texts we upload it for free in German, French and English.
If you do not have a text in those languages, you can always rely on our translation agency.

We can also place a movie on your pages: http://www.eventonline.be/nl-15132-9364-25896-eventlocaties-brussel-prachtige-feestlocatie-in-brussel--kinepolis-brussel.html
If you have a movie you can always send the source file and we upload this for free.

Finally, we say to you that we are very active on social media, do you follow us already?
So you can see how we do this, but you will also reminded to sent us content for those channels.

www.facebook.com/eventonline   https://twitter.com/Eventonline_be