Op zoek naar een ideale locatie voor het najaar?
Bedankt aan alle klanten voor het fantastisch voorjaar
Brussels Event Brewery
Rue Delaunoystraat 58/1
B-1080 Brussel/Bruxelles
T: +32 2 410 78 78
F: +32 2 410 69 38
info@eventbrewery.com
www.eventbrewery.com